Välkommen till Trygg i Märsta – en lokalt BID-inspirerad samverkan

Trygg i Märsta samlar lokala fastighetsägare som tillsammans arbetar för en positiv områdesutveckling i Märsta. 

MEDLEMSSKAP KONTAKT

Medlemmar

Framgångsrik samverkan!

Trygg i Märsta är en fastighetsägarsamverkan som inspirerats av den internationellt beprövade samverkansformen Business Improvement District (BID). En svensk variant av BID som vi använt oss av är bildandet av en ideell förening vars medlemmar är fastighetsägare.

Medlemmar i samverkan är Malmegårds Fastigheter, SigtunaHem, FastPartner, Wåhlin Fastigheter, Victoriahem och HSB Stockholm. I samverkan ingår även Sigtuna kommun, polisen, Brandkåren Attunda och samverkan Vi är Valsta. Tillsammans arbetar vi för att skapa en positiv områdesutveckling i Märsta centrum, Vänortsringen och Tingvalla.