Kontakta oss på Trygg i Märsta


Kontakta oss

Vilma Deutgen Åker, projektledare Trygg i Märsta 
e-post: vilma.deutgen@urbanutveckling.se 
tel: 0790790012

Styrelse
Marie Grönquist, FastPartner, Styrelseordförande  
Paloma Labbé, SigtunaHem, Vice styrelseordförande 
Fredrik Håkansson, Malmegårds Fastigheter, Styrelseledamot 
Stefan Malmsten, Victoriahem, Styrelseledamot
Marc Siösteen, Wåhlin Fastigheter, Styrelseledamot 

Adjungerande
John Norberg, Kommunpolis
Frank Carlsson, Polisen
Per Jonsson, Brandkåren Attunda 
Jonas Hagström, Victoriahem 
Charlotte Look, Marknadsansvarig Märsta Centrum
Lola Svensson, SigtunaHem 

Ersättare 
Kristina Appelgren, FastPartner
Riadh Toumi, Malmegårds Fastigheter 
Kim Norén, Wåhlin Fastigheter 
Göran Langer, SigtunaHem 
Aki Virtanen, Victoriahem