Kontakta oss på Trygg i Märsta


Kontakta oss

Vilma Deutgen Åker, projektledare Trygg i Märsta 
e-post: vilma.deutgen@urbanutveckling.se 
tel: 0790790012

Styrelse
Marie Grönquist, FastPartner, Styrelseordförande  
Paloma Labbé, SigtunaHem, Vice styrelseordförande 
Göran Langer, SigtunaHem, Styrelseledamot 
Fredrik Håkansson, Malmegårds Fastigheter, Styrelseledamot 
Wasim Chowdhury, Victoriahem, Styrelseledamot
Marc Siösteen, Wåhlin Fastigheter, Styrelseledamot 
Karl-Johan Lindahl, HSB Stockholm, Styrelseledamot 

Adjungerande
John Norberg, kommunpolis
Per Jonsson, Brandkåren Attunda 
Jorunn Råberg, Victoriahem 
Charlotte Look, Marknadsansvarig Märsta Centrum

Ersättare 
Kristina Appelgren, FastPartner
Lola Svensson, SigtunaHem 
Patrik Fors, HSB Stockholm 
Riadh Toumi, Malmegårds Fastigheter 
Kim Norén, Wåhlin Fastigheter