Vill du komma i kontakt med oss?

Kontakta oss
Helena Kihlanki, projektledare Trygg i Märsta 
e-post: helena.kihlanki@urbanutveckling.se 
tel: 070-608 50 25

Styrelse
Fredrik Håkansson, Malmegårds Fastighets, Styrelseordförande 
Göran Langer, SigtunaHem, Styrelseledamot 
Daniel S. Mattsson, Victoriahem, Styrelseledamot
Charlotte Look, FastPartner, Styrelseledamot 
Karolina Öwre, Wåhlin Fastigheter, Styrelseledamot 
Karl-Johan Lindahl, HSB Stockholm, Styrelseledamot 

Adjungerande
Thomas Mileborn, Sigtuna kommun 
Helen Kavanagh Berglund, Sigtuna kommun
Luis Araya, kommunpolis
Per Jonsson, Brandkåren Attunda 
Ali Neama, SigtunaHem 
Jorunn Råberg, Victoriahem