Kontakta oss på Trygg i Märsta


Kontakta oss

Helena Kihlanki, projektledare Trygg i Märsta 
e-post: helena.kihlanki@urbanutveckling.se 
tel: 070-608 50 25

Styrelse
Marie Grönquist, FastPartner, Styrelseordförande  
Paloma Labbé, SigtunaHem, Vice styrelseordförande 
Göran Langer, SigtunaHem, Styrelseledamot 
Fredrik Håkansson, Malmegårds Fastigheter, Styrelseledamot 
Wasim Chowdhury, Victoriahem, Styrelseledamot
Karolina Öwre, Wåhlin Fastigheter, Styrelseledamot 
Karl-Johan Lindahl, HSB Stockholm, Styrelseledamot 

Adjungerande
Stefan Elm, Sigtuna kommun 
Helen Kavanagh Berglund, Sigtuna kommun
Jenni Pers Dahlqvist, kommunpolis
Per Jonsson, Brandkåren Attunda 
Jorunn Råberg, Victoriahem 
Charlotte Look, Centrumledare Märsta Centrum