Om Trygg i Märstas verksamhet

Om verksamheten

Trygg i Märsta grundades 2020 som ett initiativ av fastighetsägare verksamma i Märsta. Arbetet bedrivs utifrån den verksamhetsplan som fastställs av årsmötet. Verksamhetsplanen innehåller målsättningar och aktiviteter. Verksamhetsplanen revideras en gång per år eller vid behov.

Trygg i Märsta är en svensk variant av Business Improvement District (BID). Organisationsformen uppkom i Kanada och USA under 70-talet och är en välbeprövad organisationsform för utveckling och förvaltning av stadsmiljöer. Arbetet som bedrivs inom samverkan Trygg i Märsta bidrar till att främja samverkan mellan ingående aktörer för att utveckla Märsta centrum, Vänortsringen och Tingvalla till ännu bättre områden.

Trygg i Märsta verkar för en ”vi-känsla” mellan fastighetsägare i området. Arbetet inom samverkan ska verka för att tydliggöra områdets identitet och öka stoltheten för områdena - att bo, verka och leva i. Föreningen ska genom god fastighetsägarförvaltning bidra till ett tryggt, trivsamt och attraktivt område med god ekonomisk utveckling för kommersiella aktörer och fastighetsägare.

Samverkan i Märsta finansieras av medlemmarna med ekonomiskt stöd från Sigtuna kommun.