Trygghets- och krisberedskapsdagen

Trygghets- och krisberedskapsdagen blev en succé, med uppemot 2 000 besökare!

Lördagen den 2 oktober 2021 anordnades Trygghets- och krisberedskapsdagen i Märsta centrum. Dagen är till för att synliggöra olika organisationer och ideella krafter som finns i Märsta. Evenemanget anordnades av Trygg i Märsta och Märsta Centrum, i nära samverkan med våra samarbetspartner som fanns på plats: Sigtuna Kommuns Trygghetscenter och fältarbetare, Insatskompaniet, Attunda Brandkår, Polisen, Frivilliga Resursgruppen (FRG) och Nattvandrarna.

Att uppmärksamma trygghet och krisberedskap passade väl in i den nationella krisberedskapsveckan.

Besökare på plats träffade experter och organisationer som gav tips och råd för oväntade och utmanande situationer. Barn hade möjlighet att provsitta i en polisbil och olika bandvagnar som Insatskompaniet och Brandkåren Attunda hade med sig.

På scenen berättade olika ideella krafter om föreningens verksamhet. Polisen delgav sin bild av läget i kommunen. FRG delade ut pris till civila hjälpinsatser, bland annat till personer som levererat mat, böcker och medicin till de som behöver under pandemin. Madeleine Opira, grundare av A Million Mindes talade på scenen om mångfald, integration och demokrati.

Trygg i Märsta var på plats för att informera om att föreningen finns och snappa upp önskemål och behov i kommunen.

Bild: Trygg i Märsta 2021, Trygghets- och krisberedskapsdagen.

Tack till alla er som deltog på trapphusmöten!

Vid fyra tillfällen under våren-sommaren bjöd Trygg i Märsta in till trapphusmöten: Vänortsringen, Märsta centrum, Pärlgatan och Södergatan. Uppslutningen blev lyckad med 63 hyresgäster som deltog. Vid varje tillfälle fanns hyresvärden för respektive hyreshus och Hyresgästföreningen i Sigtuna på plats. Vi vill tacka alla hyresgäster som tog sig tid att träffa oss.

För oss känns det otroligt roligt att presentera resultatet av trapphusmötena. 89 procent av de som deltog trivs bra eller mycket bra med sin bostad och området. De som gör att så många trivs är närheten till centrum, kollektivtrafik och natur. Även att 80 procent trivs bra eller mycket bra med sina grannar.

Engagemanget för att delta i grannsamverkan var stort, hela 24 procent visade intresse. De som visat intresse har bjudits in till informationsträffar och är i gång med att starta upp grannsamverkan på Vänortsringen och Märsta centrum.

Under trapphusmötena lyftes flera bra förslag på hur Trygg i Märsta kan arbeta för att göra Märsta till en ännu mer trygg, attraktiv och trivsam stadsdel. Vi kommer att arbeta vidare med förslagen och ni kan följa vårt arbete i nyhetsflödet.

Foto: Trygg i Märsta 2021, tagen under trapphusmöte.