Så blev seminariet om missförhållanden inom bostadsbestånden

Trygg i Märsta arbetar för ökat samarbete mellan fastighetsägare i centrala Märsta. Som en del i arbetat arrangeras olika seminarium och träffar för nätverkande.

Torsdagen den 31 augusti arrangerade Trygg i Märsta tillsammans med Vi är Valsta, som är föreningens motsvarighet i Valsta ett seminarium på temat ”Missförhållanden inom bostadsbestånd”. Där Sara Björkeholm och Sara Junell, Fastighetsadvokaterna Stockholm föreläste.

Under seminariet gick föreläsarna igenom; olovlig andrahandsuthyrning och saknat behov av lägenheten, störningar, vanvård och hantering av kriminell verksamhet i bostäder och lokaler.

Totalt deltog 22 personer från FastPartner, Wåhlin Fastigheter och SigtunaHem. Seminariet var förutom lärorikt också ett tillfälle för dem som arbetar på bostadsbolagen mot missförhållanden inom bostadsbeståndet att träffas och skapa kontakter över bolagsgränserna.

Välbesökt nätverksträff om trygghet

Trygg i Märsta höll den 2 mars en välbesökt nätverksträff på restaurang Anders & jag i Märsta centrum. Drygt 20 aktörer deltog, där bland fastighetsägare, kommun, polis och näringsidkare från centrumområdet. Temat för träffen var trygghet och Svensk Handel var på plats för att visa deras säkerhetsapp som näringsidkare i centrumområdet kommer använda för att synliggöra händelser och vid behov göra polisanmälningar. Appen har tagits fram av Svensk Handel i samverkan med polisen.Svensk Handel ser att antalet stölder ökar och att endast 2 procent anmäls. Anledningen beskrivs vara att det är resurskrävande att anmäla brott och att de ofta läggs ner. Att anmäla brott är viktigt för att brott ska kunna utredas men även för att minska mörkertalet och skapa bättre lägesbilder. I appen kan näringsidkare anmäla brott som stöld, skadegörelse, bedrägeri med mera till polisen. En polisanmälan tar cirka en minut att upprätta. Via appen skickas även notiser och varningar ut till användare i ens närområde, exempelvis om falska sedlar är i omlopp.

 

Trygg i Märsta är en fastighetsägarförening vars medlemmar har många lokalhyresgäster. Föreningen arbetar med brottsförebyggande och samverkansfrågor. Nätverksträffarna som anordnas ett antal gånger per år är en del av föreningens brottsförebyggande arbete och att möjliggöra för våra medlemmars lokalhyresgäster att diskutera trygghet med fastighetsägare, trygghetsenheten, näringslivsenheten på kommunen, polisen och brandkåren, säger Helena Kihlanki, projektledare för Trygg i Märsta.

Nu är vi igång med höstens trygghetsvandringar

Hela och rena bostadsområden är en grundläggande förutsättning för trivsel och trygghet. Årligen arrangerar Trygg i Märsta trygghetsvandringar tillsammans med fastighetsägare, Sigtuna kommun, Polisen, Brandkåren Attunda och hyresgäster i Märsta.

Trygghetsvandring är en metod för att se över den yttre miljön och identifiera platser som upplevs som särskilt utsatta eller otrygga. Klotter, trasig belysning och skymmande buskage är exempel på sådant som protokollförs, och sedan skickas till problemägaren.

Först ut i år var Märsta Centrum, och med på Trygghetsvandringen var FastPartner som äger och förvaltar Märsta Centrum, SigtunaHem som äger en fastighet på Kulturtorget, polisen och Trygghetsenheten, Sigtuna kommun.