Fastighetsägare går samman och arrangerar skräpplocknings- och planteringsdagar!

I samband med Håll Sverige Rent-dagen lördagen den 16 september arrangerades skräpplocknings- och planteringsdagar i Märsta och Valsta. FastPartner, Wåhlin Fastigheter, Victoriahem och ALLA på SigtunaHem var ute fredagen den 15 september och plockade skräp och planterade vårlökar. Lördagen den 16 september hölls en gemensam områdesdag mellan SigtunaHem, Malmegårds Fastigheter och Hyresgästföreningen på Vänortsringen i Märsta. Områdesdagen genomfördes även i samarbete med Trygg i Märsta. Under områdesdagen kombinerades roliga aktiviteter med skräpplockning och plantering av vårlökar.

Idén om en gemensamma skräpplocknings- och planteringsdagar kom redan förra året från Trygg i Märsta som är den lokala fastighetsägarföreningen i centrala Märsta. I år hann vi kraftsamla och få till en satsning över bolagsgränserna för att göra fint i bostadsområdena. Satsningen görs i samarbete med Vi är Valsta som är föreningens motsvarighet i Valsta, säger Helena Kihlanki, projektledare Trygg i Märsta.

Vinsterna med att samköra skräpplocknings- och planteringsdagar är många. Dels så bryr sig inte skräp om fastighetsgränser, dels sänder det en tydlig signal om att fastighetsägare i Märsta och Valsta samlas kring att det ska vara helt, rent och snyggt i de yttre miljöerna.

Självklart var hyresgäster inbjudna att delta, och dagarna utgör bra tillfällen att lära känna sina grannar och sin hyresvärd, säger Helena Kihlanki, projektledare Trygg i Märsta.


Bild 1-2: Wåhlin Fastigheter gör fint på Stockholmsvägen tillsammans med en hyresgäst.

Bild 3-4: Victoriahem plockar skräp och planterar vårlökar i ett av sina bostadsområden.

Bild 5-7: SigtunaHem gör fint i sina bostadsområden (SigtunaHems bilder)

Bild 8: FastPartner planterar här vårlökar på Pärlgatan.


Tillbaka