Försök inte lura mig!

Polisen får just nu in många ärenden om bedrägerier. Ofta är det äldre personer som drabbas. För att öka medvetenheten och ge bättre kunskaper om hur man kan skydda sig mot bedrägerier har Polisen tagit fram ett utbildningsmaterial.

Försök inte lura mig är ett utbildningsmaterial med handledning, filmer och annat material som ger ökad medvetenhet och bättre kunskaper om hur man kan skydda sig mot bedrägerier.

Här kan du läsa mer och ladda ner materialet som kan delas ut till hyresgäster. 


Tillbaka