Informationsträff med kommunpolisen!

Trygg i Märsta anordnade tillsammans med kommunpolisen Luis Araya, en informationsträff för medlemmarnas fastighetsförvaltningar.

Informationsträffen vände sig främst till förvaltare och bovärdar. Syftet med informationsträffen var att dela lägesbild, samt främja samverkan mellan Trygg i Märsta, polisen och medlemmarnas fastighetsförvaltningar.Uppslutningen var god, och vi vill tacka alla som deltog.

I samband med informationsträffen introducerades kommunens nya områdespolis John Norberg, som kommer att arbeta med kontakt- och förtroendeskapande samt brottsförebyggande arbete utifrån områdets lägesbild. John är ett efterlängtat tillskott, som Trygg i Märsta hälsar varmt välkommen!


Tillbaka