Meningsfull sommar för barn och ungdomar i Sigtuna kommun!

Årets upplaga av Sommarsportis Brobygget har utvärderats med mycket goda resultat! Arrangemanget har möjliggjort för en meningsfull sommar för många barn och ungdomar i Sigtuna kommun, med spel, sport och aktivitet.

För andra året i rad genomfördes Brobygget Sommarsportis för barn upp till 13 år, och Brobygget by Summer Night för ungdomar över 13 år. Tanken med arrangemanget är att möjliggöra för barn och ungdomar att prova nya sporter och träffa nya kompisar. Antal besök uppgick till 9 779, och  55 ungdomar och unga vuxna sommarjobb.

Nytt för i år var dels cirkusskolan som blev mycket uppskattad, och att aktiviteter även hölls i Ekilla sporthall, vilket tillgängliggjorde projektet ytterligare för barn och ungdomar boendes i Märsta.

Projektet visar på god samverkan med goda resultat! Brobygget Sommarsportis huvudarrangörer är Sigtuna kommun i samarbete med SigtunaHem, Vi är Valsta, Trygg i Märsta, RF Sisu Uppland och Hyresgästföreningen i Sigtuna.

Foto: Urban Utveckling 2021, inte kopplad till Sommarsportis Brobygget.


Tillbaka