Nätverksträff!

Fastighetsägarna Stockholm bjöd in till en nätverksträff för BID-inspirerad lokal fastighetsägarsamverkan!

Trygg i Märsta deltog den 25 november 2021 i Fastighetsägarna Stockholms nätverksträff för BID-inspirerad lokal fastighetsägarsamverkan. Nätverket är ett forum för BID:s att dela erfarenheter, kunskaper och inspiration. Trygg i Märsta tillsammans med Vi är Valsta är två BID:s som efterfrågat ökat kunskapsutbyte mellan BID:s i Sverige.

Nätverksträffen bjöd på vernissage, och ett flertal BID:s från runt om i Stockholmsområdet med omnejd visade upp goda exempel på hur de arbetar. Goda exempel inom bland annat stadsodling, information och utbildningar för fastighetsbolag i sitt arbete mot våld i nära relationer, gemensamma klottersanerings upphandlingar för fastighetsägare, events i form av skördemarknad, områdesdagar med mera och utvecklingsprojekt i stadsrummet. Trygg i Märsta var en av utställarna och presenterade sitt arbete med Trygghets- och krisberedskapsdagen som anordnades i Märsta centrum, samt resultat av trygghetsvandringar.

Läs mer på Fastighetsägarnas hemsida


Tillbaka