Nu är vi igång med höstens trygghetsvandringar

Hela och rena bostadsområden är en grundläggande förutsättning för trivsel och trygghet. Årligen arrangerar Trygg i Märsta trygghetsvandringar tillsammans med fastighetsägare, Sigtuna kommun, Polisen, Brandkåren Attunda och hyresgäster i Märsta.

Trygghetsvandring är en metod för att se över den yttre miljön och identifiera platser som upplevs som särskilt utsatta eller otrygga. Klotter, trasig belysning och skymmande buskage är exempel på sådant som protokollförs, och sedan skickas till problemägaren.

Först ut i år var Märsta Centrum, och med på Trygghetsvandringen var FastPartner som äger och förvaltar Märsta Centrum, SigtunaHem som äger en fastighet på Kulturtorget, polisen och Trygghetsenheten, Sigtuna kommun.


Tillbaka