Ny rapport om BID-inspirerad samverkan

Fastighetsägarna Stockholm har nyligen släppt rapporten  ”Starkare tillsammans”, som lyfter BID-inspirerad samverkan i Stockholmsområdet. I rapporten uppmärksammas det ökade intresset från fastighetsägare att engagera sig i denna typ av samverkan, som fyrfaldigats de senaste 10 åren.

Rapporten lyfter flera goda exempel på arbete som bedrivs inom fastighetsägarföreningar och erfarenheter från flera olika fastighetsägare. Där bland annat Trygg i Märstas Jorunn Rådberg, Victoriahem och Fredrik Håkansson, Malmegårds Fastighetsägare ger sitt perspektiv på BID-inspirerad samverkan.


Tillbaka