Välbesökt öppet hus i nya brandstationen

Brandkåren Attunda bjöd i lördags den 27 maj in till öppet hus på den nya brandstationen i Märsta, som är den modernaste brandstationen i Sverige. På gården fick besökarna titta in och provsitta i brandbilar, prova spruta vatten med brandslang och så var det uppvisning av hur du bör och inte bör agera vid brand på spisen. Besökarna kunde även köpa korv och fika inne i brandstationen.

Trygg i Märsta och Vi är Valsta har ett gott samarbete med Brandkåren Attunda. Föreningarna var på plats och höll i tipspromenad. I samband med et delades information ut om Valstadagen lördag 10 juni, blåljusdagen 17 juni och Sommarsportis/brobygget som är gratis sommaraktiviteter för barn under hela sommarlovet.

Ambulansen var också med på plats och visade upp en ambulans och Frivilliga Resursgruppen utbildade i bland annat Hjärt- och lungräddning.

– Brandkåren Attunda är en viktig samhällsaktör och samarbetspartner till föreningen, och det var med stor glädje som vi deltog i öppet hus ,där vi fick möjlighet att prata om de olika aktiviteterna som planeras framöver, säger Helena Kihlanki, projektledare Trygg i Märsta.

Ny rapport om BID-inspirerad samverkan

Fastighetsägarna Stockholm har nyligen släppt rapporten  ”Starkare tillsammans”, som lyfter BID-inspirerad samverkan i Stockholmsområdet. I rapporten uppmärksammas det ökade intresset från fastighetsägare att engagera sig i denna typ av samverkan, som fyrfaldigats de senaste 10 åren.

Rapporten lyfter flera goda exempel på arbete som bedrivs inom fastighetsägarföreningar och erfarenheter från flera olika fastighetsägare. Där bland annat Trygg i Märstas Jorunn Rådberg, Victoriahem och Fredrik Håkansson, Malmegårds Fastighetsägare ger sitt perspektiv på BID-inspirerad samverkan.

Välbesökt nätverksträff om trygghet

Trygg i Märsta höll den 2 mars en välbesökt nätverksträff på restaurang Anders & jag i Märsta centrum. Drygt 20 aktörer deltog, där bland fastighetsägare, kommun, polis och näringsidkare från centrumområdet. Temat för träffen var trygghet och Svensk Handel var på plats för att visa deras säkerhetsapp som näringsidkare i centrumområdet kommer använda för att synliggöra händelser och vid behov göra polisanmälningar. Appen har tagits fram av Svensk Handel i samverkan med polisen.Svensk Handel ser att antalet stölder ökar och att endast 2 procent anmäls. Anledningen beskrivs vara att det är resurskrävande att anmäla brott och att de ofta läggs ner. Att anmäla brott är viktigt för att brott ska kunna utredas men även för att minska mörkertalet och skapa bättre lägesbilder. I appen kan näringsidkare anmäla brott som stöld, skadegörelse, bedrägeri med mera till polisen. En polisanmälan tar cirka en minut att upprätta. Via appen skickas även notiser och varningar ut till användare i ens närområde, exempelvis om falska sedlar är i omlopp.

 

Trygg i Märsta är en fastighetsägarförening vars medlemmar har många lokalhyresgäster. Föreningen arbetar med brottsförebyggande och samverkansfrågor. Nätverksträffarna som anordnas ett antal gånger per år är en del av föreningens brottsförebyggande arbete och att möjliggöra för våra medlemmars lokalhyresgäster att diskutera trygghet med fastighetsägare, trygghetsenheten, näringslivsenheten på kommunen, polisen och brandkåren, säger Helena Kihlanki, projektledare för Trygg i Märsta.

Så blev Brobygget/Sommarsports 2022

Varje dag, under hela sommarlovet, har barn och ungdomar erbjudits idrotts- och fritidsaktiviteter helt kostnadsfritt. Aktiviteterna har hållits i Ekilla, Valsta och på Midgårdsvallen.

Aktiviteterna pågick varje dag mellan den 13 juni till 13 augusti, för de yngre barnen på eftermiddagarna i Ekilla skolan och Valsta sporthall, och på Midgårdsvallen för de äldre barnen på kvällarna.

Sommarsportis är för barn upp till 13 år, och Brobygget för unga från 13 år. Satsningen är den hittills största sommarlovssatsningen. Målet med satsningen är att barn och unga ska få prova på nya sporter, samt träffa nya kompisar. Varje dag bjöd på olika aktiviteter och det bjöds på mellanmål.

Intresset från barn och unga var stort med 30-40 besök per dag i Ekilla, 80-100 besök per dag i Valsta, och 40-50 besök per dag på Midgårdsvallen. Satsningen gav även 62 unga vuxna och ungdomar sommarjobb som handledare.

– Det är andra året som sommarlovsaktiviter erbjuds i Ekilla, och det är roligt att se att så pass många hittat dit. Sommarsportis/Brobygget visar på den kraft och det goda samarbete som finns mellan lokala aktörer i Sigtuna kommun, säger Helena, projektledare, Trygg i Märsta

Huvudarrangör var Sigtuna kommun i samarbete med Trygg i Märsta, Vi är Valsta, SigtunaHem, Hyresgästföreningen Sigtuna och RF-SISU Uppland.

Trygghets- och krisberedskapsdagen – ett tillfälle att möta medborgarna

Lördagen 1 oktober arrangerades Trygghets- och krisberedskapsdagen för andra året i rad. Dagen arrangerades som en mässa med drygt 10 utställare som tog plats på torget i Märsta Centrum. Det i samband med den årliga nationella krisberedskapsveckan.

Målet med dagen var att möta och lyssna in medborgare. Dagen bjöd på solsken och regn, trots vädret var det många besökare och bra samtal.

Dagen tillgängliggör information om allt från brandsäkerhet till hemberedskap. På scenen pratade olika aktörer om det trygghets- och krisberedskapsarbete som bedrivs i kommunen. Under dagen hade medborgare möjlighet att träffa fältarbetare, frivillighetsorganisationer, fastighetsägare, polis, brandkår och kommunala tjänstepersoner.

I samband med dagen uppmärksammas goda krafter i kommunen genom Frivilliga Resursgruppen (FRG) som delar ut diplom till spontanfrivilliga och aktörer som hjälpt till med flyktingmottagandet från Ukraina.

Under dagen anordnade FRG en tävling med möjlighet att vinna priser i form av hemberedskapslådor som sponsrats av Clas Ohlson i Märsta Centrum, och presentkort på ICA Kvantum som sponsras av ICA Kvantum i Märsta. Barn kan under dagen provsitta i en polisbil, och kika in i brandbilar och bandvagnar.

Utställare: Trygg i Märsta, Victoriahem, Malmegårds Fastigheter, FastPartner, Trygghetsavdelningen, Sigtuna kommun, Fältarbetarna, Sigtuna kommun, Hållbarhetsavdelningen, Sigtuna kommun, Frivilliga Resursgruppen (FRG), Upplands Väsbys Lottakår, Brandkåren Attunda, Lokalpolisområdet Sollentuna, Trygga Barn.

Arrangör: Trygg i Märsta, i nära samarbete med Märsta Centrum och Sigtuna kommun.


Bild: Fältarbetare,Sigtuna kommun


Bild: Upplands Väsby Lottakår.


Bild: Hållbarhetsavdelningen, Sigtuna kommun.

Bild: Brandkåren Attunda.


Bild: Lokalpolisområdet Sollentuna.

Nu är vi igång med höstens trygghetsvandringar

Hela och rena bostadsområden är en grundläggande förutsättning för trivsel och trygghet. Årligen arrangerar Trygg i Märsta trygghetsvandringar tillsammans med fastighetsägare, Sigtuna kommun, Polisen, Brandkåren Attunda och hyresgäster i Märsta.

Trygghetsvandring är en metod för att se över den yttre miljön och identifiera platser som upplevs som särskilt utsatta eller otrygga. Klotter, trasig belysning och skymmande buskage är exempel på sådant som protokollförs, och sedan skickas till problemägaren.

Först ut i år var Märsta Centrum, och med på Trygghetsvandringen var FastPartner som äger och förvaltar Märsta Centrum, SigtunaHem som äger en fastighet på Kulturtorget, polisen och Trygghetsenheten, Sigtuna kommun.

Trygghet- och krisberedskapsdagen

Lördag 1 oktober är det Trygghets- och krisberedskapsdag på torget i Märsta centrum.

Dagen är öppen från kl. 10.00 till 16.00.

Dagen arrangeras för andra året i rad i samband med den nationella krisberedskapsveckan för att synliggöra det trygghets- och krisberedskapsarbete som bedrivs i Sigtuna.

Aktörer som medverkar: Sigtuna kommun (hållbarhetsavdelningen, trygghetsenheten, matcenter, fältarbetare m.fl.), Trygg i Märsta, Victoriahem, Malmegårds Fastigheter, FastPartner, Polisen, Brandkåren Attunda, 232 Insatskompaniet, Frivilliga Resursgruppen, Svenska Lottakåren, Nattvandringen med fler.

Ta denna möjlighet och få svar på dina frågor om stadsodling, hemberedskap, nattvandring, brandsäkerhet med mycket mer.  Delta i tipspromenad med möjlighet att vinna priser. Spana in i och provsitt i något av brandkåren, polisen eller hemvärnets fordon.

Här kan du läsa mer om Trygghets- och krisberedskapsdagen. 
Här kan du läsa mer om krisberedskapsveckan.

Brandkåren Attunda bjuder in till öppet hus!

Lördagen den 24 september bjuder Brandkåren Attunda in till öppet hus. Dagen bjuder på flera aktiviteter för såväl vuxna som barn, bland annat kan du spana in brandbilarna, prova en handbrandsläckare och lära dig mer om hjärt- och lungräddning.

Dag & tid: Lördagen den 24 augusti kl. 11.00-15.00
Plats: Brandstationen i Kolsta, Kolstavägen 24, Märsta

Trygg i Märsta kommer självklart att vara på plats tillsammans med representanter från polisen och frivilliga resursgruppen (FRG).

Hoppas vi ses!

Många besökte områdesdagen i Tingvalla/Vänortsringen

Lördagen den 3 september anordnades en områdesdag för hyresgäster boende i Tingvalla och Vänortsringen. Dagen hölls i Rakvereparken som ligger mitt emellan de två bostadsområdena. Uppskattningsvis besöktes dagen av 400 hyresgäster boende hos SigtunaHem, Victoriahem och Malmegårds Fastigheter.

– Det var första gången som Trygg i Märsta anordnade dagen som är en del i föreningens arbete med platsaktivering och att skapa tillfällen för boende att träffas. Under dagen kom ett flertal hyresgäster fram och berättade att de knutit nya bekantskaper, vilket är precis det vi vill åstadkomma, säger Helena Kihlanki, projektledare Trygg i Märsta.

Dagen bjöd på många aktiviteter i form av hoppborg, ansiktsmålning och musik från scenen. Det bjöds på mjukglass, popcorn, hamburgare och korv.

Representanter från Trygg i Märsta var förstås på plats för att tillsammans med SigtunaHem samla ihop önskemål och behov från boende i Tingvalla och Vänortsringen. På plats fanns även andra lokala aktörer som Hyresgästföreningen Sigtuna och Märsta IK som grillade hamburgare. Brandkåren Attunda kom på besök och visade upp brandbilen, till många barns uppskattning.

Initiativtagare till dagen var Trygg i Märsta i samarbete med Sigtuna kommun, SigtunaHem, Victoriahem, Malmegårds Fastigheter, Hyresgästföreningen Sigtuna och Märsta IK.

Nätverksträff för BID-inspirerad samverkan

I Stockholmsregionen finns ett flertal BID-inspirerade fastighetsägarföreningar, där fastighetsägare samarbetar med kommun, polis och andra lokala aktörer för ökad trivsel och trygghet.

Fastighetsägarna Stockholm har ett nätverk för lokalt BID-inspirerad samverkan, där föreningarna träffas ett par gånger per år för att utbyta erfarenheter.

Denna gång var det platsbesök hos Tryggare Väsby som bjöd på många goda exempel. Ett flertal föreningar deltog, där bland Trygg i Märsta, Vi är Valsta, Bro Utveckling, Jordbro i Samverkan, Skärholmens Fastighetsägare, Rågsveds Fastighetsägare, Hässelby-Vällingby Fastighetsägare och Fastighetsägarna i Järva.

Besöket inleddes med en presentation av Tryggare Väsbys arbete. Bland annat lyftes föreningens arbete med att skapa mervärde för bostadsrättsföreningar, i form av att erbjuda medlemsförmåner som klottersanering inom 24 timmar, seminarium och feriearbetare.

Andra goda exempel som lyftes under dagen var ett samarbete mellan Upplands Väsby kommun och E.ON, som initierades av Tryggare Väsby. Inom ramen för samarbetet klottersanderades 2 000 kabelskåp och nätstationer i kommunen. Dagen avslutades med en rundvandring i centrala Upplands Väsby med avslut i Sigma Trädgårdspark.

– Nätverksträffarna är ett bra forum för att utbyta tankar och idéer, men också för att ta del av goda exempel, säger Helena Kihlanki, projektledare Trygg i Märsta.