Öppna mosaikverkstäder

Trygg i Märsta i samarbete med Remakebolaget bjuder in dig till att smycka väggen vid Märsta Centrums amfiteater. 

Öppna mosaikverkstäder

Plats: Nymärsta kulle 2 i Märsta Centrum

När: tisdagar 7, 14, 21 och 28 november kl. 17.00-19.30 och lördag 11 november och 25 november kl. 11.00-16.00

Det är gratis att delta och inga förkunskaper eller anmälan krävs.

Alla är välkomna! Barn under 10 år ska vara i vuxens sällskap.

Hoppas vi ses i Märsta Centrum!

Stort tack till er som besökte trygghets- och beredskapsdagen

I lördags genomförde vi Trygghets- och beredskapsdagen för tredje året i rad. En viktig dag som anordnas under den nationella beredskapsveckan. Under dagen samlas ett stort antal aktörer på torget i Märsta Centrum för att synliggöra det trygghets- och beredskapsarbete som bedrivs i Sigtuna kommun, lyssna in Sigtunabor och besvara frågor. Dagen är dessutom ett bra tillfälle för trygghetsaktörer att träffas.

På plats fanns Trygg i Märsta, representanter från fastighetsägare, kommun, polis, brandkår, föreningsliv och civilsamhälle för att prata trygghet och beredskap.

Årets tema på beredskapsveckan är öva och under dagen kunde besökare öva på att rädda liv genom hjärt- och lungräddning och hur man bäst släpar en docka i väg från potentiell fara. Besökare kunde även lära sig mer om hur man lagar mat utomhus på gasolkök, och självklart fick alla som ville smaka på soppan som tillagades. Besökare kunde även under dagen öva på sina kunskaper om hemberedskap genom tipspromenad. Nio lyckliga vinnare vann förstahjälpenkitt och presentkort på ICA Kvantum.

Många barn och vuxna var även nyfikna och spanade in brandbilen och polisbilen.

– Vi tror på närvaro, och dagen är ett sätt att synliggöra det viktiga trygghets- och beredskapsarbetet som bedrivs av olika aktörer i kommunen, men också att möta Sigtunabor och prata om svåra frågor, säger Helena Kihlanki, projektledare Trygg i Märsta.

Stort tack till alla som deltog och besökte dagen!

Dagen arrangeras av Trygg i Märsta i nära samarbete med FastPartner (Märsta Centrum) och Sigtuna kommun.

Deltagare: Trygg i Märsta, FastPartner, Malmegårds Fastigheter, Victoriahem, Trygghetsenheten, Sigtuna kommun, Fältarbetarna, Sigtuna kommun, Fritidsgården, Sigtuna kommun, Brandkåren Attunda i Sigtuna kommun, Lokalpolisområde Sollentuna, Tjejer oxå, Mamma United, Frivilliga Resursgruppen, Lottakåren, och En frisk generation.

Trygghets- och krisberedskapsdagen

Varmt välkommen till årets Trygghets- och krisberedskapsdag i Märsta Centrum. Kom förbi och prata om trygghet och krisberedskap med ett 10-tal aktörer som arbetar dagligen med att skapa trygghet och stärka beredskapen i Sigtuna kommun. Här kan du bland annat träffa Trygg i Märsta, FastPartner, Malmegårds Fastigheter, Brandkåren Attunda, Polisen, Sigtuna kommun, Frivilliga resursgruppen, Lottakåren, Kvinnojouren med fler.  Dagen är fylld med roliga och lärande aktiviteter för hela familjen.

När:
30 september kl. 10-14
Var:
Märsta Centrum

För mer information besök marstacentrum.se 

Hoppas att vi ses!

 

Fastighetsägare går samman och arrangerar skräpplocknings- och planteringsdagar!

I samband med Håll Sverige Rent-dagen lördagen den 16 september arrangerades skräpplocknings- och planteringsdagar i Märsta och Valsta. FastPartner, Wåhlin Fastigheter, Victoriahem och ALLA på SigtunaHem var ute fredagen den 15 september och plockade skräp och planterade vårlökar. Lördagen den 16 september hölls en gemensam områdesdag mellan SigtunaHem, Malmegårds Fastigheter och Hyresgästföreningen på Vänortsringen i Märsta. Områdesdagen genomfördes även i samarbete med Trygg i Märsta. Under områdesdagen kombinerades roliga aktiviteter med skräpplockning och plantering av vårlökar.

Idén om en gemensamma skräpplocknings- och planteringsdagar kom redan förra året från Trygg i Märsta som är den lokala fastighetsägarföreningen i centrala Märsta. I år hann vi kraftsamla och få till en satsning över bolagsgränserna för att göra fint i bostadsområdena. Satsningen görs i samarbete med Vi är Valsta som är föreningens motsvarighet i Valsta, säger Helena Kihlanki, projektledare Trygg i Märsta.

Vinsterna med att samköra skräpplocknings- och planteringsdagar är många. Dels så bryr sig inte skräp om fastighetsgränser, dels sänder det en tydlig signal om att fastighetsägare i Märsta och Valsta samlas kring att det ska vara helt, rent och snyggt i de yttre miljöerna.

Självklart var hyresgäster inbjudna att delta, och dagarna utgör bra tillfällen att lära känna sina grannar och sin hyresvärd, säger Helena Kihlanki, projektledare Trygg i Märsta.


Bild 1-2: Wåhlin Fastigheter gör fint på Stockholmsvägen tillsammans med en hyresgäst.

Bild 3-4: Victoriahem plockar skräp och planterar vårlökar i ett av sina bostadsområden.

Bild 5-7: SigtunaHem gör fint i sina bostadsområden (SigtunaHems bilder)

Bild 8: FastPartner planterar här vårlökar på Pärlgatan.

Öppna aktiviteter i höst

Trygg i Märsta har ett samarbete med En Frisk Genration som erbjuder gratis aktiviteter för hela familjen.

När: Varje torsdag kl. 15.00-16.00
Period: 7 september till 26 oktober.
Var: Vänortsringen

På plats under de öppna aktiviteterna finns En Frisk Genrations gruppledare som håller i aktiviteterna som riktar sig till familjer med barn 5 till 12 år, men alla är välkomna oavsett ålder. Vilken typ av aktiviteter som erbjuds varierar men är alltid på temat rörelseglädje, exempelvis olika typer av bollekar. Varje aktivitet avslutas med en fruktstund.

Ladda ner inbjudan här.

Så blev seminariet om missförhållanden inom bostadsbestånden

Trygg i Märsta arbetar för ökat samarbete mellan fastighetsägare i centrala Märsta. Som en del i arbetat arrangeras olika seminarium och träffar för nätverkande.

Torsdagen den 31 augusti arrangerade Trygg i Märsta tillsammans med Vi är Valsta, som är föreningens motsvarighet i Valsta ett seminarium på temat ”Missförhållanden inom bostadsbestånd”. Där Sara Björkeholm och Sara Junell, Fastighetsadvokaterna Stockholm föreläste.

Under seminariet gick föreläsarna igenom; olovlig andrahandsuthyrning och saknat behov av lägenheten, störningar, vanvård och hantering av kriminell verksamhet i bostäder och lokaler.

Totalt deltog 22 personer från FastPartner, Wåhlin Fastigheter och SigtunaHem. Seminariet var förutom lärorikt också ett tillfälle för dem som arbetar på bostadsbolagen mot missförhållanden inom bostadsbeståndet att träffas och skapa kontakter över bolagsgränserna.

Så blev blåljusdagen i Märsta

För andra året i rad anordnades Blåljusdagen i Märsta Centrum. Dagen gick av stapeln lördag den 17 juni och trots värmen kom många besökare och framförallt många barnfamiljer. Målet med dagen är att bygga relationer mellan blåljuspersonal och Märstabor under trevliga förhållanden.

Dagen var uppbyggd som en mässa på torget i Märsta Centrum. Barn kunde kika in  och provsitta i en brandbil, ambulans och polisbil. Polisen fick många frågor som vad som krävs att bli polis, hur man ansöker till polishögskolan och hur man anmäler brott. Brandkåren Attunda hade prova på aktiviteter som att testa skyddskläder, släpa en docka och bära brandslang. Frivilliga Resursgruppens tält var populärt och där kunde både barn och vuxna prova på hjärt- och lungräddning. Valstagruppen som arbetar med uppsökande verksamhet mot barn och ungdomar var med på plats och informerade om deras verksamhet.

Trygg i Märsta och flera fastighetsägare var på plats och delade ut information om sommarlovsaktiviteter, trygghet i flerbostadshus med mera. Trygg i Märsta anordnade också en tipspromenad som åtta tjejer i årskurs 8 och 9 från Brandkåren Attundas satsning Tjejer också höll i. Vid två tillfällen var det prisutdelning och några lyckliga vinnare vann priser på temat blåljus som delades ut  av polisen och brandkåren. Bland annat vann några lyckliga vuxna brandfiltar, brandvarnare och brandsläckare. Barn vann poliströjor, brandbil och biobiljetter för de lite äldre barnen.

Stort tack till alla besökare, Brandkåren Attunda, Polisen, Ambulansen, Frivilliga Resursgruppen, Valstagruppen och fastighetsägare som deltog i dagen!

Välbesökt öppet hus i nya brandstationen

Brandkåren Attunda bjöd i lördags den 27 maj in till öppet hus på den nya brandstationen i Märsta, som är den modernaste brandstationen i Sverige. På gården fick besökarna titta in och provsitta i brandbilar, prova spruta vatten med brandslang och så var det uppvisning av hur du bör och inte bör agera vid brand på spisen. Besökarna kunde även köpa korv och fika inne i brandstationen.

Trygg i Märsta och Vi är Valsta har ett gott samarbete med Brandkåren Attunda. Föreningarna var på plats och höll i tipspromenad. I samband med et delades information ut om Valstadagen lördag 10 juni, blåljusdagen 17 juni och Sommarsportis/brobygget som är gratis sommaraktiviteter för barn under hela sommarlovet.

Ambulansen var också med på plats och visade upp en ambulans och Frivilliga Resursgruppen utbildade i bland annat Hjärt- och lungräddning.

– Brandkåren Attunda är en viktig samhällsaktör och samarbetspartner till föreningen, och det var med stor glädje som vi deltog i öppet hus ,där vi fick möjlighet att prata om de olika aktiviteterna som planeras framöver, säger Helena Kihlanki, projektledare Trygg i Märsta.

Ny rapport om BID-inspirerad samverkan

Fastighetsägarna Stockholm har nyligen släppt rapporten  ”Starkare tillsammans”, som lyfter BID-inspirerad samverkan i Stockholmsområdet. I rapporten uppmärksammas det ökade intresset från fastighetsägare att engagera sig i denna typ av samverkan, som fyrfaldigats de senaste 10 åren.

Rapporten lyfter flera goda exempel på arbete som bedrivs inom fastighetsägarföreningar och erfarenheter från flera olika fastighetsägare. Där bland annat Trygg i Märstas Jorunn Rådberg, Victoriahem och Fredrik Håkansson, Malmegårds Fastighetsägare ger sitt perspektiv på BID-inspirerad samverkan.

Välbesökt nätverksträff om trygghet

Trygg i Märsta höll den 2 mars en välbesökt nätverksträff på restaurang Anders & jag i Märsta centrum. Drygt 20 aktörer deltog, där bland fastighetsägare, kommun, polis och näringsidkare från centrumområdet. Temat för träffen var trygghet och Svensk Handel var på plats för att visa deras säkerhetsapp som näringsidkare i centrumområdet kommer använda för att synliggöra händelser och vid behov göra polisanmälningar. Appen har tagits fram av Svensk Handel i samverkan med polisen.Svensk Handel ser att antalet stölder ökar och att endast 2 procent anmäls. Anledningen beskrivs vara att det är resurskrävande att anmäla brott och att de ofta läggs ner. Att anmäla brott är viktigt för att brott ska kunna utredas men även för att minska mörkertalet och skapa bättre lägesbilder. I appen kan näringsidkare anmäla brott som stöld, skadegörelse, bedrägeri med mera till polisen. En polisanmälan tar cirka en minut att upprätta. Via appen skickas även notiser och varningar ut till användare i ens närområde, exempelvis om falska sedlar är i omlopp.

 

Trygg i Märsta är en fastighetsägarförening vars medlemmar har många lokalhyresgäster. Föreningen arbetar med brottsförebyggande och samverkansfrågor. Nätverksträffarna som anordnas ett antal gånger per år är en del av föreningens brottsförebyggande arbete och att möjliggöra för våra medlemmars lokalhyresgäster att diskutera trygghet med fastighetsägare, trygghetsenheten, näringslivsenheten på kommunen, polisen och brandkåren, säger Helena Kihlanki, projektledare för Trygg i Märsta.