Fina resultat av trygghetsvandringar!

Trygg i Märsta arbetar med trygghetsvandringar, som är en metod för att utvärdera upplevelsen av den fysiska- och sociala miljön utifrån ett trygghets- och brottsförebyggande perspektiv. Syftet med metoden är att främja trivsamma och trygga miljöer. 

Under 2021 har vi hittills genomfört trygghetsvandringar på Vänortsringen och Märsta centrum. I november kommer vi genomföra en trygghetsvandring i Tingvalla.

Redan nu, sex månader efter trygghetsvandringen i Märsta centrum, ser vi konkreta resultat. FastPartner visar på goda resultat, och fler kommer! Resultatet är synligt i form av att en skymd yta omvandlats till en yta för lek och aktivitet. Ytan har redan blivit mycket uppskattad bland boende och besökare i centrum.

FastPartner har även sökt och erhållit ekonomiskt stöd från Boverketför att arbeta med belysningsåtgärder och ökad stadsgrönska i Märsta centrum. Trygg i Märsta stöttade FastPartner i ansökningsprocessen. Utöver trivselskapande kommer den ökade stadsgrönskan bidra till ökad biologisk mångfald i form av planteringar som födokälla för pollinerar, såsom bin och humlor. Resultat väntas sommaren 2022.


Tillbaka