Så blev seminariet om missförhållanden inom bostadsbestånden

Trygg i Märsta arbetar för ökat samarbete mellan fastighetsägare i centrala Märsta. Som en del i arbetat arrangeras olika seminarium och träffar för nätverkande.

Torsdagen den 31 augusti arrangerade Trygg i Märsta tillsammans med Vi är Valsta, som är föreningens motsvarighet i Valsta ett seminarium på temat ”Missförhållanden inom bostadsbestånd”. Där Sara Björkeholm och Sara Junell, Fastighetsadvokaterna Stockholm föreläste.

Under seminariet gick föreläsarna igenom; olovlig andrahandsuthyrning och saknat behov av lägenheten, störningar, vanvård och hantering av kriminell verksamhet i bostäder och lokaler.

Totalt deltog 22 personer från FastPartner, Wåhlin Fastigheter och SigtunaHem. Seminariet var förutom lärorikt också ett tillfälle för dem som arbetar på bostadsbolagen mot missförhållanden inom bostadsbeståndet att träffas och skapa kontakter över bolagsgränserna.


Tillbaka