Trygghets- och krisberedskapsdagen

Trygghets- och krisberedskapsdagen blev en succé, med uppemot 2 000 besökare!

Lördagen den 2 oktober 2021 anordnades Trygghets- och krisberedskapsdagen i Märsta centrum. Dagen är till för att synliggöra olika organisationer och ideella krafter som finns i Märsta. Evenemanget anordnades av Trygg i Märsta och Märsta Centrum, i nära samverkan med våra samarbetspartner som fanns på plats: Sigtuna Kommuns Trygghetscenter och fältarbetare, Insatskompaniet, Attunda Brandkår, Polisen, Frivilliga Resursgruppen (FRG) och Nattvandrarna.

Att uppmärksamma trygghet och krisberedskap passade väl in i den nationella krisberedskapsveckan.

Besökare på plats träffade experter och organisationer som gav tips och råd för oväntade och utmanande situationer. Barn hade möjlighet att provsitta i en polisbil och olika bandvagnar som Insatskompaniet och Brandkåren Attunda hade med sig.

På scenen berättade olika ideella krafter om föreningens verksamhet. Polisen delgav sin bild av läget i kommunen. FRG delade ut pris till civila hjälpinsatser, bland annat till personer som levererat mat, böcker och medicin till de som behöver under pandemin. Madeleine Opira, grundare av A Million Mindes talade på scenen om mångfald, integration och demokrati.

Trygg i Märsta var på plats för att informera om att föreningen finns och snappa upp önskemål och behov i kommunen.

Bild: Trygg i Märsta 2021, Trygghets- och krisberedskapsdagen.


Tillbaka