Trygghetsvandring i Tingvalla!

Trygg i Märsta anordnade den 30 november 2021, en trygghetsvandring i Tingvalla tillsammans med Hembla. I vandringen deltog den lokala Hyresgästföreningen, kommunens Trygghetscenter, kommunpolisen och brandkåren Attunda. 

Trygghetsvandringen är en metod för att utvärdera upplevelsen av den fysiska- och sociala miljön utifrån ett trygghets- och brottsförebyggande perspektiv. Metoden används för att se över sådant som kan upplevas som otryggt, exempelvis klotter, skadade föremål, trasig belysning och skymmande buskage. Trygghetsvandringen protokollfördes och de punkter som noterades tas vidare till berörda parter.

Trygghetsvandringens höjdpunkter:

Belysning av skogspartiet
Kommunen har som en säkerhetsåtgärd satt upp ett staket mot väg 263. Åtgärden möjliggjorde för Hembla att gallra i skogspartiet för att skapa en mer överblickbar miljö. Hembla har dessutom arbetat med belysning för att lysa upp skogspartiet, som bidrar till en attraktivare och tryggare miljö.

Gång- och cykeltunneln
Kommunens arbete med att fräscha upp gång- och cykeltunneln mellan Tingvalla och Valsta under väg 236. Tunneln har fått ett lyft med vitmålade väggar, klotteravvisande ljus panel som smyckats med fotografier och texter. Belysningen har bytts ut med en dekorativ belysning, buskage har röjts och lågt växande blommor planterats. Åtgärderna bidrar till ökad upplevd trygghet och trivsel.


Tillbaka