Utökad samverkan med Sigtuna kommun för trygga stadsdelar

Trygg i Märsta är den andra lokalt BID-inspirerade fastighetsägarsamverkan i Sigtuna kommun. Sedan tidigare finns Vi är Valsta som är föreningens motsvarighet i Valsta. Samverkansmodellen innebär långsiktig samverkan inom ett avgränsat geografiskt område mellan fastighetsägare och andra ingående aktörer.

Trygg i Märsta bildades som en ideell förening vid årsskiftet 2020, efter att Sigtuna kommun uttryckt önskemål till SigtunaHem om att initiera ytterligare en BID-förening i kommunen. SigtunaHem bjöd i sin tur in Malmegårds Fastigheter till diskussion om att starta en BID i Märsta. Malmegårds fastigheter tog på sig att driva uppstarten av föreningen och innehar ordföranderollen. Arbetet tog fart på riktigt i mars 2021 med årsstämma och verksamhetsplan. Föreningen består idag av SigtunaHem, Malmegårds Fastigheter, FastPartner, Wåhlin Fastigheter, Victoriahem och HSB Stockholm. I samverkan ingår även Sigtuna kommun, lokalpolisområdet och Brandkåren Attunda.

De två BID-föreningarna och Sigtuna kommun har en befintlig samverkan genom IOP-avtal – Idéburet offentligt partnerskap. Den 16 mars 2022 utökades samverkan mellan Trygg i Märsta, Vi är Valsta och Sigtuna kommun genom en avsiktsförklaring. I avsiktsförklaringen står det att Sigtuna kommun år 2030 ska vara en attraktiv och trygg kommun utan kriminell påverkan på lokalsamhället. Det utökade samarbetet innebär att den institutionella förmågan i Sigtuna stärks.

”Vi är glada för att Sigtuna kommun och BID-föreningarna kommit överens om ett fördjupat samarbete för att minska kriminaliteten och öka tryggheten. Genom en tätare samarbete mellan fastighetsägare, kommun, polis och civilsamhället skapas förutsättningar att lyckas med den långsiktiga ambitionen om ett tryggt Märsta utan kriminell påverkan.” – Fredrik Håkansson, Ordförande Trygg i Märsta. 

Avsiktsförklaringen innebär ett närmare samarbete mellan de två BID-föreningarna och Sigtuna kommun. Tillsammans kommer en rad satsningar att genomföras för att öka tryggheten, minska segregationen och utanförskapet i kommunen.

 

 

 

 

 


 


Tillbaka