Välbesökt nätverksträff om trygghet

Trygg i Märsta höll den 2 mars en välbesökt nätverksträff på restaurang Anders & jag i Märsta centrum. Drygt 20 aktörer deltog, där bland fastighetsägare, kommun, polis och näringsidkare från centrumområdet. Temat för träffen var trygghet och Svensk Handel var på plats för att visa deras säkerhetsapp som näringsidkare i centrumområdet kommer använda för att synliggöra händelser och vid behov göra polisanmälningar. Appen har tagits fram av Svensk Handel i samverkan med polisen.Svensk Handel ser att antalet stölder ökar och att endast 2 procent anmäls. Anledningen beskrivs vara att det är resurskrävande att anmäla brott och att de ofta läggs ner. Att anmäla brott är viktigt för att brott ska kunna utredas men även för att minska mörkertalet och skapa bättre lägesbilder. I appen kan näringsidkare anmäla brott som stöld, skadegörelse, bedrägeri med mera till polisen. En polisanmälan tar cirka en minut att upprätta. Via appen skickas även notiser och varningar ut till användare i ens närområde, exempelvis om falska sedlar är i omlopp.

 

Trygg i Märsta är en fastighetsägarförening vars medlemmar har många lokalhyresgäster. Föreningen arbetar med brottsförebyggande och samverkansfrågor. Nätverksträffarna som anordnas ett antal gånger per år är en del av föreningens brottsförebyggande arbete och att möjliggöra för våra medlemmars lokalhyresgäster att diskutera trygghet med fastighetsägare, trygghetsenheten, näringslivsenheten på kommunen, polisen och brandkåren, säger Helena Kihlanki, projektledare för Trygg i Märsta.


Tillbaka