Välbesökt öppet hus i nya brandstationen

Brandkåren Attunda bjöd i lördags den 27 maj in till öppet hus på den nya brandstationen i Märsta, som är den modernaste brandstationen i Sverige. På gården fick besökarna titta in och provsitta i brandbilar, prova spruta vatten med brandslang och så var det uppvisning av hur du bör och inte bör agera vid brand på spisen. Besökarna kunde även köpa korv och fika inne i brandstationen.

Trygg i Märsta och Vi är Valsta har ett gott samarbete med Brandkåren Attunda. Föreningarna var på plats och höll i tipspromenad. I samband med et delades information ut om Valstadagen lördag 10 juni, blåljusdagen 17 juni och Sommarsportis/brobygget som är gratis sommaraktiviteter för barn under hela sommarlovet.

Ambulansen var också med på plats och visade upp en ambulans och Frivilliga Resursgruppen utbildade i bland annat Hjärt- och lungräddning.

– Brandkåren Attunda är en viktig samhällsaktör och samarbetspartner till föreningen, och det var med stor glädje som vi deltog i öppet hus ,där vi fick möjlighet att prata om de olika aktiviteterna som planeras framöver, säger Helena Kihlanki, projektledare Trygg i Märsta.


Tillbaka