Vi är Valsta har beviljats statsbidrag!

Föreningens motsvarighet i Valsta, Vi är Valsta har beviljats statsbidrag för att kartlägga nivån av kollektiv förmåga i Valsta, Tingvalla, Vänortsringen och Märsta centrum. Projektet genomförs tillsammans med flera lokala samarbetspartners och samverkansaktörer.

Anslaget skapar möjligheter att arbeta strategiskt med att stärka områdets kollektiva förmåga genom att skapa mötesplatser i de kvarter där den kollektiva förmågan är låg.

Bakom statsbidraget står Delegationen mot segregation, ”Delmos”. Myndigheten delar ut statsbidrag för att kartlägga och att arbeta med insatser för att motverka och minska segregation.

Projektet syftar till att öka kunskapen om hur fastighetsägare kan arbeta med att stärka områdets kollektiva förmåga och därigenom få positiva ”spin-off” effekter i form av ökad trivsel, gemenskap, trygghet, kvarboende och minskad brottslighet.

Första året (maj 2021-maj 2022) handlar om att kartlägga nivån av kollektiv förmåga genom en enkätundersökning. Enkäten distribueras av Origo Group. Därefter år två, om förlängt statsbidrag beviljas att arbeta med att skapa mötesplatser där grannar kan träffas för att öka den kollektiva förmågan, och att år tre utvärdera dess effekter. Projektet ska bidra med kunskap om hur fastighetsägare, BID:s och fastighetsägarsamverkan kan arbeta för att stärka områdens kollektiva förmåga.

Om du har frågor om projektet är du varmt välkommen att kontakta:

Helena Kihlanki, ansvarig utredare, telnr: 070-608 50 25, e-post: helena.kihlanki@urbanutveckling.se.
Lola Svensson, projektledare Vi är Valsta, telnr: 08-591 796 78, e-post: lola.svensson@sigtunahem.se

Statsbidrag har beviljats till Vi är Valsta, med samarbetspartners: Hyresgästföreningen Sigtuna,  Shia Muslimska kulturföreningen och Muslimska kulturföreningen. 

Projektet går i linje med Sigtuna kommuns övergripande mål om hållbar samhällsutveckling, och deras arbete med att öka tryggheten och motverka segregationen i kommunen. 


Tillbaka